Åsa Romson om sin brors könskorrigering – Malou Efter tio (TV4)

Malou Efter tio i TV4 från 2016-03-21: Åsa Romsons syster valde i vuxen ålder att genomgå en könskorrigering, ”Nu är vi syster och bror”.

Lägg märke till att Åsa Romson inte berörde de medicinska orsakerna bakom könskorrigeringar och de senaste decenniernas forskning på hjärnan. Intervjun handlade istället om normer och hbtq.