Intervjupersoner sökes till magisteruppsats

En sjuksköterska som har påbörjat en specialistutbildning till skolsköterska ska skriva en uppsats på magisternivå. Hon söker nu kontakt med några personer med transsexualism för intervjuer kring hur man uppfattade sin skoltid, hälsa/ohälsa, stöd, svårigheter osv. Intervjuerna kommer gissningsvis ta mellan 30 min till en timme och är självklart konfidentiella.

Hör av dig till styrelsen om du vill delta. Kontakta oss