Uppskattat medlemsmöte

Den 4 december samlades PF Benjamins medlemmar med inbjudna gäster till möte trots snö och julstress. Mötet började med kaffe och kaka varefter Cecilia Dhejne Karolinska US Huddinge berättade om de senaste rönen inom TS forskning. Därefter redogjorde Linda Almqvist Socialstyrelsen för utredningen om TS och före detta TS vård.

Alla som var där tyckte det var ett mycket givande möte, med bra diskussioner. Mötet avslutades med en lätt måltid och styrelsemöte där bl.a datum för PF Benjamins Årsmöte sattes till den 5 Feb 2011.

Ett stort tack till alla som kunde delta!

Nya kirurger på gång

Kirurg Fredrik Huss som tidigare gjorde könsoperationer i Linköping, började för ett tag sedan ny tjänst i Uppsala. Verksamheten drogs då ned i Linköping eftersom det blev en kirurg mindre som kunde utföra sådana operationer.

Nu är man glädjande tre skickliga kirurger i Linköping och ytterligare en är under utbildning. Verksamheten kommer nu att trappas upp igen!

QX.se: Luxaria talar på europeisk transkonferens

På torsdag inleds den tredje Europeiska konferensen om arbetet för transpersoner rättigheter.  Bland deltagarna märks Vladimir Luxaria från Italien och Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Läs hela artikeln

PF Benjamins ordförande Görel Nilsson intervjuas i artikeln:

En förening som inte deltar på konferensen är Patientföreningen Benjamin som organiserar transsexuella och före detta transsexuella. Där finns en kritisk hållning till begreppet ”transperson” och diskussionen om ”tredjekönsidentitet”.
– Vi upplever att det på senare år blivit en sammanblandning som lett till ännu mindre förståelse, säger ordföranden Görel Nilsson vars förening talar om transsexualitet som ett biologiskt tillstånd som åtgärdas genom könskorrigerande behandling.
– Ni säger att transsexuella och före detta transsexuella känt sig kränkta av begreppen som hbt och transperson.
– Ja absolut, svarar Görel Nilsson. För det första är man inte transsexuell utan man eller kvinna. Att då bli behöva bli omnämnd som transperson, det förstår jag inte hur man kan försvara. En som har cancer benämns ju inte som ”cancerperson”.
Görel säger att transvestism och transpersoner inte är detsamma som transsexuella, men understryker att det inte innebär att ”vi ser ner på andra”.

Styrelsen noterar…

Efter flera års arbete med att påverka beslutsfattare och myndigheter, så är vi stolta över att vi till sist blev lyssnade på. Efter uppvaktningen vi hade hos Socialstyrelsen och generaldirektör Lars-Erik Holm tillsattes en utredning om vården för transsexuella och före detta transsexuella.

Utredningen presenterades på försommaren.

Mycket av det vi framfört fick vi gehör för i utredningen, dock inte allt. En av våra käpphästar var att vården inte skall ligga under psykiatrin, men tyvärr så kom man inte fram där. Men en ny utredningen tillsattes i den frågan. Den utredningen leds av Cecilia Dejne på Karolinska sjukhuset. Vi kommer givetvis att bevaka den utredningen.

Under hösten planeras också ett kombinerat styrelsemöte/medlemsmöte.

Socialstyrelsen presenterar utredning

Socialstyrelsen presenterade idag utredningen ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd”.

Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

 

  • fortsatt åldersgräns på 18 år
  • fortsatt psykopatologisering

 

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet.

Styrelsen
Patientföreningen Benjamin

Öppet brev till RFSL:s förbundsstyrelse

Igår, den 3 november, hade teamet för könsbytesutredningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bjudit in till en aktivitet där bl.a. professor Schwaab från Genderteamet i Amsterdam berättade om sin och professor Goorens forskning om transsexualismens orsaker.

RFSL:s representanter skämde ut sig genom att påstå att han höll på med naziinspirerad forskning. Om det är RFSLs uppfattning att kön är en social konstruktion, så antar vi att det också är RFSL:s uppfattning att homosexualitet kan botas med aversionsterapi.

Vi har under de senaste månaderna fått inbjudan av såväl RFSL Göteborg som RFSL Stockholm om samarbete. När vi svarat på dessa inbjudningar har vi mötts med tystnad, vilket låtit oss förstå att inbjudan inte varit allvarligt menad. Mot bakgrund av gårdagens utspel från RFSL:s representanter måste vi få veta om deras uttalanden är RFSL:s officiella värdegrund. I vilket fall allt samarbete i framtiden är omöjligt.

Görel Nilsson
Ordförande
Patientföreningen Benjamin