Behandling för män

Androgener

Androgener är manliga könshormoner som testosteron. De som korrigeras till män får hormonbehandling med testosteron. Hos män produceras det huvudsakligen i testiklarna. Testosteron ger upphov till förändringar i manlig riktning under puberteten: djup röst, hårväxt i ansiktet och på kroppen, manligt mönster på hårväxten i pannan och tinningarna samt ökad mängd muskelmassa. Testosteron ger också psykiska effekter: stark sexualdrift, ökad aggressivitet, bättre förmåga till typiskt manligt tänkande som geometri, minskad verbal förmåga. Behandlingen kan ske genom injektioner eller geler som appliceras på huden.

Gel

Testogel

Påsar med bioidentiskt testosteron. Läs mer om Testogel på Fass.se

Tostrex

Pumpflaska med bioidentiskt testosteron. Läs mer om Tostrex på Fass.se

Injektion

Intag av testosteron genom injektioner kan ge upphov till humörsvängningar. Testosteron ger också starkare sexdrift. En viss tidsmässig förskjutning har observerats. Sexdriften förefaller vara starkast c:a 7 dygn efter en injektion (vilket beror på att de små ”fettkulor” som en depot-injektion innehåller ger ifrån sig mest testosteron efter 7 dygn).

Nebido

Injektionsvätska med testosteronundekanoat som blir testosteron efter att ha passerat levern. Läs om Nebido på FASS.se

 

Falloplastik – penisrekonstruktion

Kirurgi för att skapa en penis hos nya män. För att skapa en penis finns två alternativ.

  1. Det ena är att skapa en liten men känslig penis av klitoris., Fördelen är att den har känsel, nackdelen att den blir liten och inte riktigt räcker till för att penentrera en partner.
  2. Det andra alternativet är att skapa en större, styvare penis. Nackdelen är att man förlorar mycket känsel på det alternativet. För att skapa mer penishud används hudodlingar från andra delar av kroppen.

 

Hysterektomi

Kirurgiskt borttagande av livmoder och äggstockar.

 

Liposuction – fettsugning

Liposuction är engelska för fettsugning. Fettsugning kan vara ett sätt för killar att få en manligare form genom att ta bort fett från låren och höfterna.

 

Logoped

En logoped är en person utbildad speciellt för att avhjälpa talproblem. Killar får i regel grövre röst av testosteronet. Det kan vara väl värt att notera att din utredare inte alltid kommer ge dig en remiss om du inte själv tar upp att du har ett problem med rösten.

Talträning handlar inte bara om tonläge så rent praktiskt borde killar ha lika mycket nytta av talträning som tjejer. Talträningen handlar mycket om rytm, intonation, knarr, monotont kontra variation och speciella språkljud. Det finns t.ex. hårda och mjuka språkljud. Det är svårt att förklara i text hur det fungerar, så en logopedkontakt är att rekommendera för dig som har problem med rösten.

 

Mastektomi

Mastektomi är kirurgiskt borttagande av brösten. Det sker genom flera kirurgiska ingrepp. För att inte riskera att ta bort för mycket tar man en bit i taget med flera korrigeringar.

Kirurgiskt borttagande av brösten inkluderar borttagande av en del av vårtgården och omplacering av bröstvårtan så att den hamnar längre ner och mer ut åt sidorna av kroppen.

Transsexuella i Sverige vill avråda patienter från att genomgå mastektomi i landstingets regi. Se mer på sidan Kirurgi under Vård.

 

Hormonbehandling

En utredningstid om ca 12 månader eller mer är vanligt innan den sökande får påbörja sin hormonbehandling. Hormoner måste tas hela livet efter en könsoperation. Könshormoner har en avsevärd inverkan på kroppen, alla de kroppsliga förändringar som sker under puberteten beror på könshormoner. Hormonbehandling innebär att man genomgår en andra pubertet.

Även psyket påverkas i betydande grad av könshormoner. Testosteron ökar könsdriften, ökar risktagande och ökar utåtriktad aggressivitet när man blir arg.

Före könsoperationen kan det vara aktuellt med östrogen-blockerande behandling för att öka effekten hos testosteronet.

Efter könsoperationen kan det vara aktuellt med kontinuerlig behandling med DHEA, ett hormon som bildas inte bara i binjurarna utan även i könskörtlarna, och efter att dessa tagits bort är det binjurarna ensamt som står för produktionen som alltså kan bli för låg. DHEA påverkar androgenreceptorerna och hjälper upptagningen av testosteron.