Bli medlem

Innan du blir medlem bör du ta del av föreningens stadgar. För att bli medlem måste du också betala medlemsavgift. Medlem i föreningen kan den bli som står bakom föreningens ändamål och som vill stödja dess verksamhet. Vem som helst kan bli medlem – patienter och f.d. patienter, föräldrar, anhöriga osv. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Vi garanterar att dina personuppgifter behandlas under sträng sekretess. Medlemsregistret får endast finnas hos ordförande, sekreterare och kassör, som ansvarar för att uppgifterna inte delges obehöriga. De enda personuppgifter som förs in i medlemsregistret är det förnamn medlemmen vill bli kallad samt dennes e-postadress.

När medlem begär utträde eller utesluts ur föreningen, raderas uppgifterna ur matrikeln.

 

Medlemsansökan

Medlemsavgiften, som gäller för hela 2017, är 250kr för ordinarie medlemskap (med rösträtt) och 100 kr för stödmedlemskap (utan rösträtt). Pengarna sätts in på bankgiro nr 431–8663. Obs! Du måste ange en fungerande e-postadress.

 

Skicka gärna även ett mejl till vår e-post. Klicka här.

 

Välkommen!