GP Debatt: Transpersoner behöver en rättssäker vård – inte fina ord

Regeringens fina satsning på att stärka transpersoners rättigheter är bara ett slag i luften. Det som verkligen behövs är att man skrotar transvården som den ser ut i dag och bygger upp en helt ny där transpersoner respekteras och får likabehandling, skriver Johanna Marseille.

Läs debattartikeln

I vanlig ordning inkluderas patientgruppen i transpersonbegreppet, och vården kallas för transvård, vilket PF Benjamin inte stödjer. I övrigt innehåller debattartikeln välbehövlig kritik av systemet som patienterna tvingas in i.

Världen idag Opinion: Olof Edsinger: Man tar ifrån majoriteten tryggheten

Turerna kring transpersoners tillgång till toaletter och duschrum som stämmer överens med deras upplevda kön illustrerar något av den rävsax som vår tids attityd till diskriminering har försatt oss i. Det är också ett exempel på vad som händer när olika typer av önskemål och rättigheter kolliderar – och när det betraktas som en självklarhet att minoriteten måste ha det sista ordet.

Läs hela artikeln

Patientföreningen Benjamin omnämns i artikeln, samt den statistik som återfinns i vårt remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Utredaren lämnade förslag på hur vården skulle utvidgas till att omfatta transpersoner som helhet, trots att detta inte ingick i uppdraget, och slopade helt gruppen intersexuella (nuv. DSD). Att på detta sätt klumpa ihop transsexuella patienter med transpersoner var, och är, helt ovetenskapligt, eftersom forskning visat att transsexuella har mer gemensamt med patienter med könsutvecklingsstörningar – inte she-males och transvestiter.

Läs remissvaret

American College of Pediatricians: Gender Ideology Harms Children

The American College of Pediatricians urges educators and legislators to reject all policies that condition children to accept as normal a life of chemical and surgical impersonation of the opposite sex. Facts – not ideology – determine reality.

Fortsätt läsa hela inlägget

Punkterna 2 och 3 ger sken av att det inte finns något neurologiskt kön, dvs. medfött kön i hjärnan, som inte kan påverkas av sociala faktorer, vilket är felaktigt. En del barn föds med en sådan struktur i hjärnan som inte stämmer med resten av kroppens kön, och det är just den gruppen som Benjamin är till för. Det är anmärkningsvärt av artikelförfattarna att de inte känner till denna forskning, alternativt väljer att tysta ner den.

Huvudtesen är dock att genusideologin skadar barn, och risken med genusindoktrineringen på förskolorna är just att det kan skapa förvirring hos barn som inte har någon medfödd avvikelse i hjärnan utan är friska pojkar och flickor. På så sätt skapar man patienter av de barn som aldrig hade något vårdbehov till att börja med.

Expressen Debatt: Stärk hbtq-personers rätt att vara sig själva

Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället i övrigt.
Regeringen planerar därför att genomföra förändringar som syftar till att ge samma förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp, skriver fem ministrar.

Läs hela artikeln

I debattartikeln står bl.a. att ”Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga vård och behandling av intersexuella (personer som inte kan könsbestämmas av biologiska skäl) och genomföra insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.” vilket är anmärkningsvärt då en sådan utredning tillsattes av Socialstyrelsen redan 2009. Utredaren skulle ”utreda samhällets vård- och stödinsatser för transsexuella och intersexuella personer”, men det blev ingenting av det, eftersom utredaren på eget bevåg gjorde om hela utredningen till att handla om transpersoner, rätt och slätt. Intersexuella ströks helt och hållet.
Nu först sju (!) år senare skall Socialstyrelsen visst göra om och göra rätt.

Läs mer om utredningen som tillsattes 2009 i vårt remissvar.

LifeSite Opinion: The Danish Girl is nonsense. I would know. I was once a transgender woman.

At times, I felt as if I were trapped in the audience of a never-ending timeshare resort sales pitch. When would the predictable sound bites be over?

The Danish Girl is stuffed with fluffy, gooey sentiments designed to convince “homophobic” or “transphobic” heterosexuals that the painful twists and turns of a transgender person’s life are really a healthy and courageous quest to embrace his or her true self. The film overflows with familiar LGBT talking points. At a key moment, the lead character exclaims, “I finally am who I am!”

Läs hela artikeln

NWT Debatt: Olyckligt beslut om normkritik

Min slutsats blir att svensk skola inte behöver tala mindre om normer – utan mer. Kärlek, trohet och tvåsamhet må låta hopplöst omodernt, men det har tjänat oss rätt väl under de senaste tusen åren, skriver Olof Edsinger.

Läs hela debattartikeln

I artikeln hänvisas till statistik som återfinns i föreningens remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar.

Läs remissvaret

Gatestone Institute: Sverige: Regeringen vill låta barn byta kön

Svenska ungdomar får inte rösta förrän vid 18 och inte köpa alkohol förrän vid 20, men nu planerar man att låta så unga barn som 12-åringar ansöka om juridiskt könsbyte. Ja, det står faktiskt så: Ingen ska tvingas genomgå medicinsk eller psykologisk behandling. Ingenstans i utredningen talas det om självmordsrisken eller andra negativa aspekter av att stympa friska ungdomar. Utredarnas syfte verkar ha varit att bana väg för en lagändring, inte att sätta barnens bästa i fokus.

Läs hela artikeln