Frågor och svar

Jag kanske lider av transsexualism, hur gör jag nu?

Vänd dig till din husläkare, eller till öppenpsykiatrin. Du kan också vända dig direkt till något utredningsteam. Se Utredningsteam under Vård i menyraden ovan.

 

Är transsexualism ett livsstilsval?

Nej, det är ingen livsstil och inget man väljer. Hjärnorna hos män och kvinnor skiljer sig delvis anatomiskt. Patienterna får en förändring i i hjärnan (hypotalamus) vid 8-14 havandeskapsveckan vilket innebär att fostrets neurologiska kön utvecklas motsatt könsorganen. Detta ger upphov till en konflikt mellan hjärnan och resten av kroppen. Konflikten kan bara lösas genom hormonbehandling och kirurgi, så att kroppens kön stämmer överens med hjärnans. Det är alltså inte fråga om en sexuell läggning och det har inget samband med vare sig homosexualitet eller transvestism. Behandlingen av patienterna är samhällsekonomiskt lönsam eftersom man hjälper dem att bli nyttiga samhällsmedborgare.
Se Om patientgruppen i menyraden ovan.

 

Hur vanligt är transsexualism?

Statistiskt drabbas ca 1:500. Denna siffra baseras på statistik från Socialstyrelsen samt på internationell forskning. Se vårt remissvar för mer information.

 

Är ni transpersoner?

Nej, vi är absolut inte transpersoner. Vi är kvinnor och män som alla andra.

 

Kan ni föreläsa om transsexualism?

Ja, vi kan föreläsa och berätta om egna erfarenheter. Kontakta oss med förfrågan.

 

Fler frågor och svar, med Calpernia Addams: