Hormoner

Att kvinnors hormoner är cykliska känner de flesta till, men att även män är cykliska är det färre som vet. Båda könen mår därför bäst av en cyklisk hormonbehandling. Hormonerna ska helst vara bioidentiska eftersom konstgjorda hormoner belastar levern och kan ge biverkningar.

Östrogen, som är ett tillväxthormon, måste alltid balanseras av rätt mängd progesteron. Detta minimerar risken för cancer. Detta gäller även de män som är östrogendominanta.

 

Wiley Protocol

Bioidentiska hormoner i krämform. Behandlingen följer mäns och kvinnors naturliga cykler. För mer information om Wiley Protocol, besök hemsidan.