Hormoner

Hormonbehandling

Hormoner måste tas hela livet efter en könsoperation. Könshormoner har en avsevärd inverkan på kroppen, alla de kroppsliga förändringar som sker under puberteten beror på könshormoner. Hormonbehandling innebär att man genomgår en andra pubertet.
Även psyket påverkas i betydande grad av könshormoner. Testosteron ökar könsdriften, ökar risktagande och ökar utåtriktad aggressivitet när man blir arg. Östrogen har i olika studier av kvinnor visat sig ge en allmän känsla av välbefinnande vilket också har observerats hos de som byter kön till kvinna. Upplevelser av positiva känslor och känslomässig uttrycksfullhet ökar med östrogen.

Kvinnor behandlas med östrogen och testosteron-blockerande ämnen före könsoperationen, och enbart östrogen efter operationen. Det kan även vara aktuellt att sätta in DHEA, då detta hormon aktiverar östrogenreceptorerna. DHEA (dehydroepiandrosteron) är ett förhormon till testosteron, som påverkar både androgenreceptorerna och östrogenreceptorerna. Efter operation uteblir den produktion som könskörtlarna stod för, och det är binjurarna ensamt som får stå för all produktion av DHEA, som alltså kan bli för låg. Patienten kan behöva testa sig fram för att se hur mycket DHEA som är optimalt.

En del opererade kvinnor kan dessutom behöva tillföra testosteron i små mängder, eftersom kvinnor producerar en viss mängd i äggstockarna. Precis som i fallet med DHEA är det bara binjurarna som producerar testosteron efter operationen, och denna produktion kan visa sig vara för låg.

En utredningstid om ca 12 månader eller mer är vanligt innan den sökande får påbörja sin hormonbehandling.

Läs mer om Könshormoner under Artiklar i högerspalten.