Intersexuell

Intersexuella (engelska: intersexed) är människor som har en anatomisk medfödd förändring av ett eller flera av kroppens reproduktiva organ. Dessa diagnoser ingår idag i paraplybegreppet DSD, Disorder of Sex Development, alltså könsutvecklingsstörning. Det allra vanligaste fallet av intersexualitet (eftersom det syns mest) är de barn som föds med tvetydiga könsorgan. Tidigare opererades alla barn till flickor eftersom det är lättare att skapa en ny vagina än en ny penis. Man trodde att om man uppfostrade barnen till flickor så skulle det räcka för att de skulle känna sig som sådana. Flera uppföljningsstudier har de senaste tio åren visat att detta inte fungerar alls. Även om många (kanske uppemot 10%) av de barn som skulle blivit pojkar – utöver att vara intersexuella – också är transsexuella och därför är nöjda med att vara tjejer, så är en överväldigande majoritet missnöjda. De känner sig som pojkar, säger öppet att de är pojkar (utan att känna till att de blivit opererade), leker typiska pojklekar och blir i tonåren lesbiska.

Att alla opererades till flickor har sin upprinnelse i en rapport publicerad 1973 av forskare på John Hopkins University i USA (John Money). Fallet har blivit känt som John/Joan. En pojkes penis hade blivit så skadad när pojken blev omskuren att läkare blev tvungna att amputera penisen helt. Istället opererades pojken (född Bruce Reimer) om till flicka och föräldrarna instruerades i att uppfostra barnet som en flicka kallad Brenda. I rapporten berättas att barnet anpassat sig väl till en kvinnlig könsroll även om hon var litet av en pojkflicka. Denna rapport fick betydande genomslag på en mängd olika områden eftersom den sågs som ett bevis på att könstillhörighet är inlärd.

 

Uppföljsstudier

1997 publicerades en uppföljningsstudie av Professor Milton Diamond om hur det hade gått för Brenda. Pojken som hade uppfostrats till flicka och inte kände till vad som hänt i den tidiga barndomen utvecklade en manlig könsidentitet. Hon slet av sina klänningar, vägrade leka med dockor och föredrog konsekvent manliga lekkamrater. Hon hånade sin mammas försök att få henne att använda make-up och försökte kissa stående. När puberteten kom vägrade Brenda att fortsätta ta kvinnliga könshormoner eftersom hon avskydde de förändringar de åstadkom. Vid 14 års ålder var Brenda på gränsen för självmord och vägrade fortsätta leva som tjej. Hennes far bröt då ihop och berättade sanningen.

För Brenda blev livet plötsligt begripligt. Han började kalla sig David, gick över till att ta manliga hormoner, opererade bort brösten och genomgick operationer för att återskapa en penis. Vid 25 års ålder gifte sig David med en kvinna och tillsammans adopterade de sedan flera barn.

Berättelsen finns återgiven i boken As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl av John Colapinto. Det står klart att den forskare, John Money, som ursprungligen rekommenderade operationen och uppfostran av David som en flicka, under flera decennier förfalskade data för att hans teori inte skulle motbevisas. Under tiden genomgick tusentals barn över hela världen samma behandling. John Money som gärna framställer sig själv som liberal, har försvarat sin teori med att idén om en medfödd könsidentitet är anti-feministisk och oliberal. Men hur liberalt har hans agerande mot David varit, egentligen?

Pojken som blev känd som John/Joan hette egentligen David Reimer. David Reimer begick självmord den 4:e maj, 2004.

 

Orsaker till intersexualitet

Intersexualitet har många olika orsaker. Vissa ligger på kromosomnivå, vissa är hormoniella. Här följer en lista på nu kända orsaker. Det finns säkert fler som forskarna kommer att upptäcka så småningom.

 

Kromosomala orsaker:

Super-X syndrom (XXX och XXXX)

Dessa personer föds som kvinnor och detta syndrom upptäcks i de flesta fall aldrig. Eftersom endast en X-kromosom är nödvändig i en cell och de andra stängs av, fungerar dessa personer normalt även om de finns en förhöjd risk för utvecklingsskador och infertilitetsproblem.

 

XYY syndrom

Dessa personer föds som män. Eftersom XYY-män är överrepresenterade i fängelser trodde man under en period att den extra Y-kromosomen gjorde dessa män mer våldsamma än andra (dubbel-Y). Det har visat vara fel. Anledningen är istället att dessa män kan ha lägre IQ än genomsnittet och därför åker fast oftare. De har också markant större kroppslängd vilket gör dem lättare att identifiera.

 

Klinefelters syndrom (XXY)

Dessa personer föds som män. Klinefelters syndrom beror på en kromosomförändring hos fostret. Istället för de vanliga 46 kromosomerna har en person med Klinefelters syndrom 47 kromosomer, den extra kromosomen är en könskromosom. Man brukar beteckna detta 47(XXY). Fram till puberteten kan man inte visuellt se några olikheter mellan en vanlig pojke och en pojke med Klinefelters syndrom, men efter puberteten är följande symptom vanliga:

  • Armslängsavståndet överstiger höjden med mer än 3 cm
  • Inget eller lite kroppshår och ingen skäggväxt
  • Högt röstläge
  • Minimal muskeltillväxt i armar och ben
  • Orkeslös eller dåligt med energi
  • Små testiklar
  • Utvecklad bröstvävnad (inte bara fett, utan verkligen fasta bröst).
  • Relativt sett låga nivåer av testosteron
  • Relativt sett höga nivåer av östrogen

En del personer med Klinefelters syndrom är transsexuella kvinnor. Andelen transsexuella kvinnor med Klinefelters syndrom anses allmänt vara något högre än bland befolkningen i gemen.

 

Tuners syndrom (X0)

Dessa personer föds som kvinnor. Endast en könskromosom finns (X). Dessa personer upptäcks ofta av sjukvården redan innan de uppvisar fertilitetsproblem eftersom de har en kroppskonstitution som är typisk: Ovanligt kort kroppslängd, osv.

 

Genetisk mosaik (XX/XX, XY/XY och XX/XY)

Genetisk mosaik uppträder när ett ägg befruktas av två spermier eller när två foster växer samman tidigt i fosterutvecklingen (sammanväxt på ett senare stadium ger siamesiska tvillingar). Cellerna i kroppen har olika kromosomuppsättning. Detta kan ge upphov till intersexualitet när det skulle blivit tvillingar med olika kön. Då har vissa celler kromosomuppsättningen XX och andra celler XY. Om tillräckligt många celler sänder ut TDF (Testes Determining Factor – ett enzym som bildas av en gen i Y-kromosomen) så kommer testiklar att bildas och barnet föds som pojke. Annars föds barnet som flicka. En del transsexuella har visat sig vara genetiska mosaiker.

 

Hormonella orsaker:

CAIS – Complete Androgen Insensitivity Syndrome

Dessa personer föds som kvinnor på ytan men har testiklar invändigt. Könskromosomerna är XY. Tillståndet orsakas av att kroppen inte reagerar på testosteron. Testiklar bildas eftersom Y-kromosomerna bildar TDF, äggstockar saknas, men i övrigt utvecklas kroppen till kvinna. Detta problem upptäcks inte förrän i puberteten när menstruationen uteblir. Testiklarna tas då bort för att undvika de framtida problem som invändiga testiklar kan ge, sedan lever dessa personer normala liv som (infertila) kvinnor.

 

5-a-reductase deficiency

Dessa personer föds med tvetydiga könsorgan. De har invändiga testiklar men yttre könsorgan som liknar kvinnliga organ oftare än manliga. Tillståndet uppstår när pojkar ärver dubbel uppsättning av en ovanlig kromosomförändring och förekommer enbart i Dominikanska Republiken, Turkiet och Papua, Nya Guinea. Bristen på ett enzym gör att testosteron inte kan omvandlas till DHT (dihydrotestosteron). Barnen uppfostras oftast i en kvinnlig könsroll för att, i puberteten när testiklarna lägger sig på plats i pungen, övergå till en manlig. På spanska kallas dessa pojkar guevodoces (ballar vid tolv). Ett del personer väljer att fortsätta leva som kvinnor. Undersökningar har visat att de som övergår till en manlig könsroll inte påverkas i sin manliga könsidentitet av att ha blivit uppfostrade som flickor under tio till tjugo år.

 

Micropenis (incomplete masculinization)

Dessa personer föds som män med en underutvecklad penis, alltför liten för kunna fungera sexuellt. Tillståndet är ett exempel på hur hormonrubbningar oftast drabbar mäns utveckling. Det beror på att i många avseenden är alla foster i grunden kvinnliga och för att de skall bli män krävs en extra process som ju kan gå fel.

 

Hypospadia

Dessa personer föds som män med ett missbildat könsorgan. Huden i pungen och/eller penis har inte växt ihop, vilket lämnar en förstorad, felplacerad urinöppning, eller i vissa fall, flera urinöppningar.

 

CAH – Congenital Adrenal Hyperplasia

Dessa personer föds som kvinnor, men kan vara delvis maskuliniserade. Tillståndet orsakas av överaktiva binjurar (som producerar testosteron). Dessa kvinnor har förstorad klitoris, manligt kroppshår, pubishår i manligt rombiskt mönster (som går upp mot naveln) istället för kvinnligt triangelmönster och mer maskulina intressen och beteenden. De föredrar manliga aktiviteter och yrken.

 

Dessa är de grupper som räknas som intersexuella idag, men kanske borde följande grupp läggas till:

HY-antigene deficiency

Dessa personer föds som män eller kvinnor men har p.g.a. en blandning av kromosomala och hormoniella orsaker invändigt utvecklat en hjärna av motsatt kön relativt resten av kroppen. De upplever sig också tillhöra motsatt kön. Dessa personer kallas transsexuella.

 

Könsbyte och intersexuella

Det senaste decenniet har undersökning efter undersökning visat på biologiska faktorer bakom transsexualism. Det skulle innebära att transsexuella formellt ingår i paraplybegreppet intersexualism (DSD). Det kan vara värt att notera att de intersexuella organisationer som finns har en helt annan målsättning än de transsexuella, eftersom de inte alltid vill genomgå könskorrigering. Trots att en del intersexuella behöver genomgå könsbyte i vuxen ålder har intersexuella organisationer sällan någon stöd- eller utbildningsverksamhet för könsbyten. De intersexuella som önskar genomgå ett könsbyte är välkomna i Transsexuella i Sverige.

För mer information om DSD, se INIS hemsida.