Nya identiteten

Ansökan till socialstyrelsen

Ansökan till socialstyrelsen, namn, ingrepp i könsorganen, personbevis

Enligt lagen är det den sökande som ansöker om s.k. könsbyte, men enligt den praxis som finns så måste den utredande psykiatrikern skriva den formella ansökan, och kommer då att fungera som ett slags ombud för den sökande. Ansökan om fastställelse av könstillhörighet lämnas in till Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Du kommer att få en sådan blankett av din utredare när det är dags, klicka här för att komma till blanketten. Den sökande ska nu konsekvent ha uppträtt i den nya könsrollen ute bland andra människor och på sitt arbete, och upplevelsen av detta är en viktig faktor att ta hänsyn till i den samlade bedömningen.

Läkaren ska lämna ett utförligt skriftligt utlåtande om personens förhistoria och psykosociala utveckling under utredningens gång, där alla uppgifter vad gäller psykologiska och kroppsliga undersökningar finns med, liksom övriga observationer under utredningstiden. Den utredande läkaren ska sedan i ett sammanfattande omdöme lägga fram sin syn på den sökandes önskemål om könskorrigerande åtgärder.

Den obligatoriska prövotiden om tolv månader är till som en slags extra säkerhet för att garantera att personen verkligen är på väg åt rätt håll i sitt liv. Då prövotiden om tolv månader är avslutad och den sökande är tillfreds med sitt val skriver läkaren en ansökan. Socialstyrelsens Rättsliga Råd granskar ärendet och kallar vanligen in den sökande för att höras av Rådet, och om de bifaller ansökan sker en ändring av namn (såvida detta inte redan ändrats) och personnummer. Först efter godkännandet från Socialstyrelsens Rättsliga Råd får den sökande genomgå sin könsoperation.

 

Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är en medicinsk specialdomstol som sorterar under Socialstyrelsen. Rättsliga rådet fattar beslut i juridiska frågor där den medicinska aspekten är den mest framträdande, t.ex. överklagande av testamenten där den avlidne kan ha varit dement när testamentet skrevs, eller rättspsykiatri. Rättsliga rådet fattar också beslut i könsbytesärenden. Det finns en fastställd blankett som skall fyllas i (se blankett).

 

SRS

 

Sex Reassignment Surgery, alltså själva könsbytet i kirurgisk benämning. Detsamma som könsoperation, könskorrigering eller OP. Operationen för tjejer och killar skiljer sig avsevärt. I båda fallen handlar det om rekonstruktiv kirurgi. För killar gäller det att skapa något som inte fanns innan, medan man för tjejer omformar.

Den första könsoperationen i Europa utfördes i Berlin 1912 på en FtM-läkare som ville bli man. Den första MtF–operationen utfördes 1920.

 

Fastställelse av könstillhörighet

 

När Rättsliga Rådet får ett intyg på att din operation är genomförd kommer du att få ditt juridiska kön fastställt till det nya könet. Du får ett intyg hemskickat. De som har genomgått operationen utomlands måste gå till en svensk läkare (tjejerna går lämpligen till en gynekolog) för att få ett intyg som kan skickas till Rättsliga rådet. Anledningen är att intyg från utländska läkare inte godtas. När Rättsliga rådet får ett intyg på att din operation är genomförd kommer du att få ditt kön fastställt till det nya könet.

 

Nytt personnummer och sekretess

Skatteverket ger dig ett nytt personnummer, eftersom personnummer visar vilket kön man tillhör. Den nionde siffran (näst sista) är alltid jämn för kvinnor och udda för män. Du kommer också att bli tillfrågad om du vill ha ändringen skyddsmarkerad. Det betyder bl.a. att ändringen (och därmed information om att du bytt kön) inte skickas ut automatiskt till de tusentals företag som prenumererar på DAFA-SPAR. Det betyder också att du själv måste ändra ditt personnummer hos de företag där det behövs: banker, försäkringsbolag, elbolag, telebolag, tidningsprenumeration, vatten, arbetsgivare, osv. Många myndigheter får dock ändringen automatiskt. De flesta som får skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som behöver skyddas från män som misshandlar dem.

 

Nytt körkort och pass

Du som har körkort kommer automatiskt att få nytt körkortsunderlag tillskickat dig c:a två veckor efter att du fått nytt personnummer från Skatteverket. Det gamla personnumret som står på körkortet finns ju inte längre och utvisar dessutom fel kön.

 

Betyg, arbetsintyg och examina

Det finns idag ingen lag som tvingar arbetsgivare och skolor att skriva ut betyg i nytt namn. Har man gamla arbetsbetyg från en firma som har gått i konkurs är det helt omöjligt. Lyckligtvis brukar det inte vara något problem att få ut betyg från skolor idag. I vissa fall behöver man inte ens nämna att man bytt kön, om skolans register är uppdaterat mot SPAR. Har man gymnasiebetyg sen 1997 och framåt ligger allt i datasystem och det är inga problem att skriva ut. Gamla betyg är svårare, då får man gå till stadsarkiven och sen få en manuellt omskriven version. Enstaka fall finns då personer blivit diskriminerade i att få ut arbetsintyg och dylikt.