Om Transsexuella i Sverige

Föreningen Transsexuella i Sverige stöder personer, samt anhöriga till dessa, som lider av en neurologisk könsutvecklingsstörning, ett tillstånd som Socialstyrelsen kallar för transsexualism. Vi stöder alla patienter som drabbats av detta medicinska tillstånd genom direkt personlig stödverksamhet och genom lobbyverksamhet mot landets beslutsfattare.

Vi är en ideell förening, helt fristående från myndigheter och sjukvård. Vår målsättning är att hjälpa patienterna att bli socialt och yrkesmässigt välfungerande samhällsmedborgare, kvinnor respektive män – inte längre transsexuella. Vi arbetar med

  • påverkan på lagstiftare i riksdag och regering, myndigheter och media med avsikt att få bort den vetenskapligt ogrundade psykiatriseringen av människor med en neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism). För att läsa mer om tillståndet, se Om patientgruppen.
  • psykologiskt stöd till både medlemmar och icke-medlemmar. Som personligt stöd erbjuder vi bl.a. jourtelefon och jourmejl, givetvis konfidentiellt och med strikt sekretess. Se Jour.
  • individuellt juridiskt stöd och biträde gentemot vårdgivare.

 

Föreningen, som bildades under namnet Benjamin, är en typisk ”genomgångsorganisation”. De flesta är med i kanske 5 år just före, under och efter operation. Patientgruppen är mycket liten om man ser till antalet personer som fått hjälp. Sedan det första svenska ”könsbytet” 1954 har ca 800 svenskar opererats. Kanske 550 av dessa lever idag.

För den som vill veta mer finns under Vård i menyraden ovan omfattande information om behandling vid neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism) och vart man skall vända sig vid första kontakt m.m.

Vi tar gärna emot medlemsansökningar för att stödja vårt arbete, supportmedlemmar är också välkomna. Se Bli medlem för mer information.

 

Styrelsen

Styrelsen väljs och tillsätts av medlemmarna på stämman och har i uppgift att arbeta för föreningens mål.

Ordförande, kassör och sekreterare är de enda i styrelsen som har tillgång till medlemsregistret.

 

Revisorer

Väljs på stämman och skall granska hur styrelsen sköter ekonomin och att styrelsens beslut är stadgeenliga (sk förvaltningsrevision).