Ordlista

Dual-role transvestite

Trots det olyckliga användandet av ordet ‘transvestit’ är Dual-Role Tranvestites en diagnos enligt ICD-10 för människor med en form av könsidentitetsproblem. Dual-Role Tranvestites är människor med en könsidentitet som växlar mellan man och kvinna. Dual-Role Tranvestites önskar vanligen inte genomgå ett könsbyte.

 

FTM eller F2M eller F-M = Female To Male

Person som byter kön till man. I Sverige utgjorde FTM, under perioden 1972-1999, 38.9% av alla som bytte kön.

 

Före detta transsexuell

Transsexualism är klassificerat som en medicinsk åkomma både av Världshälsoorganisationen (WHO) och av svensk sjukvård. Att en person är transsexuell är alltså en diagnos som ställs av en läkare. För att få denna diagnos krävs att personen uppfyller en rad fastställda kriterier som bland annat omfattar att kroppens kön inte överensstämmer med den instinktiva känslan av hur kroppen borde se ut. Eftersom de som har bytt kön inte längre uppfyller dessa kriterier är de formellt inte längre transsexuella. Om man behöver ange att en person bytt kön används uttrycket före detta transsexuellinom sjukvården.

 

HBT

Ursprungligen stod HBT för Homosexuella, Bisexuella och Transsexuella. Numera står det för Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner (transgender), vilket alltså utesluter transsexuella. Den nya tolkningen är bättre eftersom de tre grupper den sammanför har mer gemensamt med varandra än transsexuella, som ju är en patientgrupp inom den svenska sjukvården.

Men för att strula till det ytterligare har RFSL senare fått för sig att peta in transsexuella i transpersonbegreppet. Så går det till när de stora starka ska rita linjer på kartan för att kategorisera och dela in andra minoriteter.

 

LGBT

Engelsk förkortning för Lesbian/Gay/Bisexual/Trans. Samma som svenska HBT.

 

MTF eller M2F eller M-F = Male To Female

Person som byter kön till kvinna.

 

Shemale

En form av transgender. En person som är shemale är född som man men önskar leva som kvinna och förändrar kroppen i kvinnlig riktning med hjälp av hormoner. En shemale önskar dock inte genomgå en könsoperation. Utomlands kan vissa personer som uppträder som shemales vara transsexuella som ännu inte genomgått en könsoperation, ofta av ekonomiska skäl. När porrindustrin talar om transsexuella är det nästan alltid shemales de egentligen menar. Det finns män som dras speciellt till shemales, de tycker att shemales förenar det bästa av två världar, dvs de har både bröst och penis. Dessa män är dock inte intresserade av de som gått hela vägen och bytt kön; de som verkligen är transsexuella.

 

Stealth

Amerikanskt uttryck. Att leva utan att någon i omgivningen känner till ens könsbyte.

 

Transa

Slang för transvestit.

 

Transgender

Ordet transgenderist myntades i mitten av 70-talet av Virginia Prince (Charles Prince), en transvestit som levde full tid i en kvinnlig roll. Virginia Prince var starkt emot könsbyten på transsexuella och ville ha ett ord som skiljde henne från dem. Ordet transgender används också av psykiatrin för att beteckna de former av könsidentitetsstörning som det inte gått att hitta gemensamma kriterier för, t.ex. shemales. Gruppen transgender omfattade ursprungligen alltså inte transsexuella, intersexuella, dual-role transvestites eller transvestiter. Numera används ordet som en samlingsbeteckning på allt möjligt från intersexuella till transvestiter. Ofta används ordet om grupper som inte själva vill inkluderas i det, t.ex. transsexuella och intersexuella.

Läs mer på Pioneers of Transgendering: The Life and Work of Virginia Prince.

 

Transition

Övergången till att leva i det nya könet. Transition innebär bl.a. att byta namn, att klä sig så att man smälter in i det nya könet, samt att anpassa utseende och röst för att kunna smälta in.

Transition är bland det viktigaste med att byta kön, klarar du inte det kommer ingen operation i världen lösa dina problem.

 

Transperson

Transpersoner eller transgenderister är människor som fått en könsidentitet som inte överensstämmer med något av könen. Könstillhörigheten kan ibland växla mellan könen (”bigender”). En del transpersoner anser att de ligger någonstans mellan könen (”intergender”) och en del anser att de inte tillhör något kön alls. Transpersoner kan ofta ge ett androgynt intryck eftersom de blandar manliga och kvinnliga attribut och klädesplagg. De bryter mot de normer som gäller för könen. Transpersoner kallas därför ”könsöverskridare”.

Transpersoner vänder sig mot den uppdelning i två separata kön som andra människor ser som självklar. Ibland kan de gå så långt att de vill ”riva ner” och upphäva den uppdelningen. Transsexuella däremot, liksom de flesta människor, anser att uppdelningen i två kön känns naturlig.

 

Transsexuell

Ordet transsexuell myntades 1923 av den tyske sexologen Magnus Hirschfeld. Det innebär ett tillstånd där den instinktiva känslan av vilket kön man tillhör, kroppsligen och socialt, inte överensstämmer med hur kroppen verkligen ser ut och hur man blir sedd av andra. Transsexualism är en medicinsk diagnos som ställs av en läkare och transsexualism har visat sig ha en biologisk grund. Ett sätt att förklara transsexualism är att säga att transsexuella föds med en hjärna som tillhör det ena könet och könsorgan som tillhör det andra.

 

Transvestit

Transvestit (av latinets: ”trans”, över/på andra sidan och ”vestitus”, klädedräkt) är en person som är tillfreds med sitt biologiska kön och som mer eller mindre ofta, helt eller delvis klär sig i det motsatta könets kläder, attribut och roll för att må bra. Transvestism är ett könsuttryck och har inget med sexuell läggning att göra. Det allra flesta är heterosexuella, andra är bisexuella eller homosexuella. Fördelningen är förmodligen rätt lik den övriga befolkningen. Det allra flesta transvestiter är män men kvinnliga transvestiter förekommer också, men avfärdas oftast som en tjej i manskläder eller en manhaftig kvinna. Detta kan å andra sidan upplevas som jobbigt för en kvinnlig transvestit som ju önskar att bli betraktad som man.

Undersökningar har visat att c:a 2% av alla män ser sig själva som transvestiter.

En liten andel av de som byter kön har en bakgrund som transvestiter men dessa har förstått att de inte är nöjda med sitt biologiska kön och är därför transsexuella.

FPES – Full Personality Expression Sweden är Sveriges största förening för transvestiter med både stödverksamhet samt utåtriktad verksamhet. De riktar sig även till transpersoner i största allmänhet. Besök hemsidan.