Prövotid, namn och personnummer

Namnbyte

Förnamn

Genom Skatteverket kan du lägga till, byta ut eller stryka förnamn. Du kan endast göra det en gång och du måste behålla ett ursprungligt förnamn. Hos Skatteverket kan du också ändra ordningen på dina förnamn eller ändra stavningen på namnen om uttalet inte ändras, t.ex. Tomas till Thomas eller Kristina till Christina.

För att läsa mer på Skatteverkets hemsida, klicka här.

Vill du inte ha kvar något ursprungligt förnamn, eller har du redan bytt namn en gång, måste du vända dig till Patent- och registreringsverket (PRV).

För att läsa mer på PRV:s hemsida, klicka här.

Efternamn

Om du som barn har fått din ena förälders efternamn kan du genom Skatteverket byta till din andra förälders efternamn eller till ett namn som en av dina föräldrar burit som ogift. Är du under 18 år har du rätt att byta efternamn flera gånger men när du fyllt 18 år har du endast rätt att byta en gång.

För att läsa mer på Skatteverkets hemsida, klicka här.

För övriga efternamnsbyten vänder du dig till PRV. Klicka här.

 

Prövotid

Efter de första tolv månaderna har gått och den sökande fått börja sin behandling låter man i regel minst ett år passera innan de obligatoriska tolv månaderna i den nya könsrollen ska påbörjas. I vissa fall är detta extra år med hormonbehandling och andra medicinska behandlingar välbehövligt då personen annars skulle ha stora svårigheter att passera i sin nya könsroll och inleda sin prövotid. Nu kan också personen på allvar börja göra andra fysiska förändringar för att förbättra sina möjligheter att passera i sitt egentliga kön. För andra är detta extra år av väntan en onödig och påfrestande tid. Större flexibilitet när det gäller utredningsgången vore önskvärt.

För att få byta kön måste man leva minst 12 månader i den nya könsrollen innan en ansökan om kirurgiska ingrepp och fastställelse av könstillhörighet kan skickas till Socialstyrelsens rättsliga råd. Prövotiden ses av många läkare som ett viktigt test av att det nya könet känns rätt för patienten. Tanken är att de som i grunden inte är transsexuella och därför inte borde byta kön ska få en chans att upptäcka detta själva under prövotiden.

När du går över till att leva som det nya könet är det lämpligt att fundera på hur öppen med ditt könsbyte du kommer att vilja vara i framtiden. Om du inte vill att folk ska veta, måste du tänka på det vid transition. Undvik t.ex. att handla i butiker som du vill kunna besöka i framtiden när ditt utseende har hunnit bli bättre. Om du går dit under könsbytesprocessen kommer människor att ha lättare att känna igen dig efter könsbytet. Tänk på att om människor vet om ditt könsbyte kommer den kunskapen att sprida sig till andra som ett förkylningsvirus. Många byter jobb och bostadsort efter att könsbytet är klart. Andra gör det inte, vilket också kan gå bra. Kommer du att vilja jobba någon annanstans när du är ”färdig”. Det är dags att börja fundera på det nu.

För att inte bli överdrivet paranoid får man ställa sin öppenhet i relation till ortens storlek. Bor man på en liten ort är risken större att bli igenkänd. Går man däremot och shoppar på NK i Stockholm under transition, kommer troligen ingen minnas eller att känna igen en om man går dit igen efter 2 år.

 

Personbevis

Ett personbevis beställer du från skatteförvaltningen i din kommun. Du kan beställa det via internet (se Folkbokföring/personbevis) eller genom skatteförvaltningens servicetelefon. Ett personbevis måste skickas med ansökan om fastställelse av könstillhörighet till Socialstyrelsens Rättsliga råd.

 

Personnummer

Personnumret infördes 1947 och då som ett system med födelsetid plus ett tresiffrigt födelsenummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som sista siffra i personnumret.
Personnumret anger dels personens födelsetid och dels ett födelsenummer samt en kontrollsiffra. De enda uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret och är udda för män och jämn för kvinnor.
Mer information om personnummer hittar du i skatteverkets broschyr SKV 704 och i 18 § folkbokföringslagen (1991:481).