Röstkirurgi

Läs landstingens information om ersättning för vård utomlands.

Viktigt!

Long flights: Cabin air quality linked to blood clots, says study

Läs denna undersökning som gjorts om blodproppar vid flygning.

 

Röstkirurgi är den sista utvägen för många MtF-transsexuella. Man försöker först genom terapi hos en logoped att träna upp tonhöjden och inflektionen (kvinnors röster går mer upp och ner än mäns, som generellt sett är mer monotona). Jag, som skrivit detta avsnittet, lyckades efter ett års träning få upp min tonhöjd från 123 Hertz (måttet på tonhöjden) till 156 Hertz i F0 (grundton). Jag lyckades också kraftigt förbättra inflektionen. Människor som är mycket musikaliska och kan sjunga bra kan oftast träna upp sig tillräckligt (se Andrea James site) för att passera denna gräns. Men min tonhöjd lyckades jag inte få upp tillräckligt högt. Folk uppfattar att en röst är kvinnlig om den överstiger en diffus gräns på mellan 165 och 175 Hertz. Sagt och gjort; jag åkte till Professor Samyos Kunachack i Bangkok (Dr. Gross i Berlin har också gott rykte). Han gav mig en s.k. CTS-kirurgi (en modifierad CTA) som gav önskat resultat. Om man är ett mer besvärligt fall än jag var har han en egenutvecklad mer radikal metod att ta till som oftast leder till bra resultat. Men inte ens en bra kirurg kan lösa allt. Jag har en väninna från ett annat europeiskt land, som trots att hon är 15 år yngre än jag, hade stämband som var betydligt äldre (mer förkalkade) och svåropererade än mina. Nu måste hon snart åka tillbaka på sin tredje operation.

Läs mer under denna länk.

 

Dr. Brownstein & Dr. Crane

Kirurger i San Fransisco, Kalifornien, USA.

Besök hemsidan.