Utredning

Sverige följer inte de internationella riktlinjerna för hur lång tid en könskorrigering borde ta. Utredningen tar därför flera år. Vill man genomföra utredningen snabbare än så, kan man söka sig till kliniker utomlands. Svenska läkare skriver aldrig remiss till utländska kirurger, så vill du genomföra SRS utomlands är utländska läkare att föredra.

Obs! Enligt svensk lag måste alla som ansöker om fastställelse av ny könstillhörighet ha genomgått utredning i Sverige. Att man redan genomgått utredning och SRS utomlands spelar ingen roll. Vad gäller den juridiska processen finns alltså inga genvägar.

Landstingen har information om ersättning för vård utomlands. Klicka här.

 

London Gender Clinic

Dr. Richard Curtis klinik i London. Dr. Curtis har lång erfarenhet av transsexuella patienter. För att tillgodoräkna dig den utredning du eventuellt redan genomfört i Sverige, behöver du ett samlat dokument på engelska med en sammanställning av utredningen, samt underskrift av en svensk läkare.
Dr. Curtis skriver remiss till den kirurg du själv väljer.

Besök hemsidan här.