Vad är inte transsexualism?

För länge länge sedan (kring 1950) trodde man att transsexuella kvinnor var feminina homosexuella män. De läkare som verkade på den tiden, bl.a. Harry Benjamin, redde dock ut begreppen och visade tydligt att detta inte är fallet. Skillnaden är att homosexuella är nöjda med sitt biologiska kön medan transsexuella har ett neurologiskt kön motsatt kroppen och alltså upplever sig vara födda i fel kön.

Transsexualism har inget med sexualitet att göra, utan det är en fråga om könsidentiteten. Som transsexuell kan man ha vilken läggning som helst. Det finns transsexuella som är heterosexuella, homosexuella och bisexuella, precis som hos resten av befolkningen.

Att vara transsexuell är inte detsamma som att vara transvestit. Transvestism är viljan att klä sig i det motsatta könets kläder till och från. Transvestiter är nöjda med sitt biologiska kön. De flesta människor idag känner till att transsexuella och transvestiter är olika saker. Den som är intresserad av att veta mer om transvestism kan besöka FPE-S hemsida.

 

Transpersoner

Transpersoner, eller transgenderister, är människor som fått en könsidentitet som inte överensstämmer med något av könen. Könstillhörigheten kan ibland växla mellan könen (bigender). En del transpersoner anser att de ligger någonstans mellan könen (intergender) och en del anser att de inte tillhör något kön alls. Transpersoner kan ofta ge ett androgynt intryck eftersom de blandar manliga och kvinnliga attribut och klädesplagg. De bryter mot de normer som gäller för könen. Transpersoner kallas därför könsöverskridare. Transperson är alltså något helt annat än transsexuell.

Transpersoner vänder sig mot den uppdelning i två separata kön som andra människor ser som självklar. Ibland kan de gå så långt att de vill riva ner och upphäva den uppdelningen. Transsexuella däremot, liksom de flesta människor, anser att uppdelningen i två kön känns naturlig.